De huiskeuring

Een activiteit die bij Keizer Lotus jarenlang op het programma stond is de huiskeuring. De laatste jaren is de belangstelling hiervoor echter sterk afgenomen.


Bij een huiskeuring komt een keurmeester bij u aan huis naar het vivarium kijken. Aan de hand van een keuringslijst wordt dan het aquarium of terrarium gekeurd waarbij er voor verschillende onderdelen punten gegeven worden. De deelnemer aan de keuring heeft op een keuringsformulier aangegeven welke dieren en planten er in het vivarium gehouden worden en er ook allerlei andere zaken op vermeld die met het verzorgen van het vivarium te maken hebben. Zo wordt er aangegeven welke decoratie materialen er gebruikt zijn, hoe de verlichting is geregeld, welk soort filtersysteem gebruikt wordt enz.

De keuring is opgesplitst in drie hoofdgroepen te weten een esthetisch, een biologisch en een algemeen deel.


Esthetisch: Bij het esthetisch deel wordt onder andere gekeken naar de keuze van planten en dieren voor wat betreft vorm, verdeling over de waterlagen en kleurcombinaties. Ook het aquarium ten opzichte van het interieur wordt beoordeeld en de algemene netheid en afwerking. Verder wordt er gekeken of de compositie harmonisch is en of de gebruikte decoratiematerialen de dieptewerking bevorderen.


Biologisch: Het biologisch deel telt het zwaarste mee bij de keuring. Er wordt hierbij gekeken of de dieren elkaar wel verdragen. Ook de gezondheid en ontwikkeling van dieren en planten wordt beoordeeld en tevens wordt gelet op de schuilmogelijkheden voor bepaalde vissoorten, de watersamenstelling maar ook de temperatuur voor de gekozen leefgemeenschap.


Algemeen: Hierbij wordt gekeken of een en ander veilig en doelmatig is gebouwd en het geheel dient er ook netjes en verzorgd uit te zien. 


Het grote aantal punten waarop een vivarium beoordeeld wordt schrikt vooral een beginner nog wel eens af. In de praktijk valt dit echter wel mee want een keurmeester is er nooit op uit om een vivarium af te kraken maar wil door middel van opbouwende kritiek het peil waarop de hobby beoefend wordt omhoog brengen. Door een keuring leert men juist op een verantwoorde manier zijn vivarium houden.  Hoewel er punten worden gegeven voor de keuring is dit toch niet het hoofddoel van een keuring.


Het hoofddoel van een keuring en tevens ook van de NBAT is: Het bevorderen van de studie van en de liefde voor de natuur in haar geheel, het aquarium, terrarium en insectarium in het bijzonder.

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Gemaakt door:  Piet Vergoossen

Laatste update: 28 - 3 - 2023