Aquariumvereniging Keizer Lotus was jaren geleden de grootste aquariumvereniging van Limburg. Maar dat was nog in de tijd dat veel liefhebbers de aquariumhobby graag in verenigingsverband uitoefenden. Internet en de sociale media hebben het uitoefenen van de aquariumhobby geleidelijk aan laten veranderen. 


In naam zijn we nog wel een aquariumvereniging maar in de praktijk niet meer. De meerderheid van onze 22 leden heeft geen aquarium meer maar komt wel nog graag naar onze maandelijkse bijeenkomsten en dat is dan meer voor de gezelligheid en de sociale contacten, maar niet om iets op te steken over de aquariumhobby die tijd ligt inmiddels achter ons. We zijn daarom al een paar jaar geleden gestopt met de aquarium keuringen en de vijverkeuring. 


Onze hobby vergrijst en de gemiddelde leeftijd binnen onze vereniging is vijfenzestig plus en zodoende hebben we ook onze verenigingsactiviteiten hierop aangepast. Natuurliefhebbers zijn we nog steeds en op onze bijeenkomsten komen daarom vaak alleen onderwerpen aan bod die iets met de natuur te maken hebben in de breedste zin van het woord.  


Ook deze website is aangepast. Veel van onze leden kijken met veel genoegen terug naar het verleden en de mooie activiteiten die we samen beleefd hebben. 

Op de pagina’s “Keizer Lotus door de jaren heen” zijn daarom mooie herinneringen uit ons gezamenlijke verenigingsleven opgenomen.

De naam van de vereniging is: Keizer Lotus

Email secretariaat: keizerlotus@home.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond

Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra en ingedeeld bij het district Noord- en Midden-Limburg.

Bondsblad: Maandelijks "Het Aquarium"

Onze verenigingslocatie:

Broen café de Mert

Marktstraat 3 in Echt

Bijeenkomsten:

1x per maand, op zondagmorgen

van 10:00 u. - 12:00 u.

Contributie

78,- per jaar: lid van Keizer Lotus + NBAT lid + abonnement op het maandblad “Het Aquarium”

54,- per jaar: lid van Keizer Lotus + NBAT lid zonder abonnement maandblad

28,- per jaar: alléén lid van Keizer Lotus

Bankrekeningnr.: Regiobank Born: NL74 RBRB 0929 3097 23

  Laatste update website 29 februari 2024

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Piet Vergoossen