De vijver

Mooie tuinen met daarin dito vijvers staan tegenwoordig erg in de belangstelling. Veel liefhebbers binnen Keizer Lotus bezitten ook een vijver in hun tuin. Als eerste vereniging binnen de NBAT is Keizer Lotus al jaren geleden begonnen met het keuren van de vijvers van hun leden. Ook de NBAT heeft thans de vijverkeuring in haar keuringsprogramma opgenomen en binnen de NBAT wordt er ook een landelijke vijverkeuring gehouden. 

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Gemaakt door:  Piet Vergoossen

Laatste update: 28 - 3 - 2023